پروچیستا

قبل از آنکه بخواهید به ما اعتماد کنید باید کمی در مورد ما بدانید

اینجا جاییست که رویای تحقق ایده هایتان به واقعیت می پیوندد.

شرکت دانش بنیان پروچیستا

پروچیستا یک شرکت دانش بنیان و عضو نظام صنفی و رایانه ای کشور نیز می باشد.

راستی می دانید به چه شرکت هایی دانش بنیان می گویند؟

گروه پروچیستا چه کاری انجام می دهد؟
آنچه ما در پروچیستا انجام می دهیم آنست که به رویاها و ایده های شما جامع عمل می پوشانیم. پروچیستا جایی که شما میتوانید رویاهای استارتاپی خود را عملی کنید
چگونه استارتاپ هایتان را عملی می کنیم؟
تحقق رویاهای استارتاپی شما تنها به دست گروهی انجام می شود که خود در مسیر راه اندازی استارتاپ های موفق صاحب نام باشد و با تمام چالش ها و مشکلات و استرس های این راه آشنا باشد. پروچیستا جایی است که رویاهایتان به اجرا در خواهند آمد.
از چه ابزاری در راستای موفقیت شما استفاده خواهیم کرد؟
آنچه ما در اینجا ابزار نامیده ایم همان توان ماست در تولید ساخت قوی ترین برنامه ها و اپلیکیشن ها , بهترین مشاوره ها , تجارت الکترونیک و هر آنچه به آن نیاز پیدا خواهید کرد.

برخی از استارتاپ هایی که با پروچیستا عملی و موفق شدند

رهتاک
تاکسی اینترنتی شهرهای آبادان و خرمشهر
جی سی
تاکسی اینترنتی شهر زاهدان
ارس
تاکسی اینترنتی شهر تبریز
اطلس
تاکسی اینترنتی شهر همدان
اسپین
تاکسی اینترنتی شهر اصفهان
نتاکس
تاکسی اینترنتی شهر ارومیه
سی تکس
تاکسی اینترنتی شهر بندر عباس
کرج یار
مدیریت بحران شهرداری کرج
ارسال یک پیام
هم اکنون با ما تماس بگیرید